Bütünleşik Kalite Güvence Sistemi
Kalite / Stratejik Plan

Misyon

Araştırma öncelikli bir üniversite olarak bilim, teknoloji, spor ve sanat alanlarında üstün nitelikli ve değişimi yöneten, etik değerleri gözeten bireyler yetiştirmek; ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına sunmak.

Vizyon

Eğitim, araştırma ve diğer hizmet alanlarında ülke ihtiyaçlarını da önceleyerek mükemmele erişen, uluslararası düzeyde öncü araştırma üniversitelerinden biri olmak.

Temel Değerler
https://www.hacettepe.edu.tr/hakkinda/etik_degerler

Stratejik Plan (2023-2027)
http://sgdb.hacettepe.edu.tr/