Bütünleşik Kalite Güvence Sistemi
Kalite / Akredite Programlar

Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi çalışmaları hem ulusal hem de uluslararası alanda giderek önem kazanmaktadır. Üniversitemizin tüm seviyelerinde, kalite güvencesi geliştirme çalışmaları kapsamında, dış kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan program akreditasyon süreçleri desteklenmektedir.
Hacettepe Üniversitesi eğitim hizmeti sunumunda program akreditasyonlarına öncelik vermektedir. Bu kapsamda program akreditasyonu (1) eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılması ve sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirilmesi, (2) eğitim-öğretimin niteliğinin güvence altına alınması ve (3) paydaşlara eğitim-öğretimin niteliğinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesinin verilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Üniversitemiz 43 lisans programının ulusal akreditasyonu, Diş Hekimliği Fakültesi’nin ADEE üyeliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi’nin WCPT’de koşullu akreditasyonu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Orpheus Etiketi ile eğitim-öğretim faaliyetlerindeki niteliği garanti altına almaktadır. Ülkemizde en çok akredite program sayısına sahip üniversiteler arasında ilk 5 üniversiteden biridir. Üniversitemizde 2022 yılı itibariyle akredite lisans programı oranı % 43,5’tir. Güncel akredite programlarımız hakkında bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

Üniversitemiz, lisans ve lisansüstü programlarının akreditasyonlarının yanı sıra sağlıkta hizmet kapsamında ülkemizin öncü kuruluşlarındandır. Bu bağlamda Hacettepe Üniversiteleri Hastaneleri, Türkiye’de JCI tarafından akredite edilen “ilk kamu üniversitesi hastanesidir. Hacettepe Üniversiteleri Hastaneleri'ninin toplumun sağlık hizmeti beklentilerini karşılamak  ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek adına geliştirdiği sistem hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.