Bütünleşik Kalite Güvence Sistemi
Kalite / Kalite Güvencesi Sistemi Kılavuzu

Bu kılavuz, Hacettepe Üniversitesi’nin geliştirmiş olduğu Bütünleşik Kalite Yönetim Modeli ile kalite yolculuğunda kullandığı araçlar ve yöntem ile ilgili tüm paydaşlarına rehberlik etmesi için hazırlanmıştır.

Yükseköğrenim kurumları, dönüşen dünyada, paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını çevik ve hızlı bir şekilde yönetme becerisine sahip olmalıdır. Bu kapsamda, kurumda oluşturulan kalite güvencesi sistemi; hesap verebilirlik, güçlendirme ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, tüm paydaşlar ile kurum arasında karşılıklı güven ortamının oluşması için tanımlı süreçleri ve süreçleri izleyerek sonuçların garanti altına alınmasını sağlayan bütüncül yaklaşımları içermelidir. Kalite Güvencesi, tek başına mükemmellik için yeterli değildir. Sistemin, tüm paydaşlar tarafından içselleştirilmesi ve yaygın olarak uygulanması önemlidir.

Bu amaçla, Hacettepe Üniversitesi’nin

  1. Misyon, vizyon, değerleri ve kalite politikaları
  2. Hacettepe Üniversitesi’nin kalite güvencesi sistemi ve sürdürülebilirliği
  3. Kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi

temel konularını içeren bu kılavuz, Hacettepe Üniversitesi’nin geliştirmiş olduğu Bütünleşik Kalite Yönetim Modeli ile kalite yolculuğunda kullandığı araçlar ve yöntem ile ilgili tüm paydaşlarına rehberlik etmesi için hazırlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Bütünleşik Kalite Güvencesi Sistemi Kılavuzu için tıklayınız