İlklerin ve Başarıların Üniversitesi
Sayılarla Hacettepe
43
Akredite Program
90
Kalite Elçisi
477
Kurum ve Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi'nde kalite çalışmaları bütünleşik kalite güvencesi yönetimi modeli ile yönetilmektedir. Yönetim Sisteminin bileşenleri, stratejik yönetim, süreç yönetimi, performans yönetimi, belge yönetimi, risk yönetimi ve geribildirim (bilgi talebi, istek, öneri, şikayet, memnuniyet) sisteminden oluşmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi, 2000 yılında Üniversitemiz hastanelerinde başladığı toplam kalite yönetimi çalışmaları kapsamında stratejik planlama uygulamaları ile hizmet kalitesini geliştirmeye başlamıştır. Üniversitemiz ilk Stratejik Planı 2005 yılında hazırlamıştır. Bu bağlamda Hacettepe Üniversitesi Stratejik Plan çalışmalarını resmi olarak başlatan ilk Türk üniversitesi olmuştur. Üniversitemiz 2005 yılından bugüne 4 stratejik plan geliştirmiştir.

Üniversitemiz bütünleşik kalite güvencesi sistemi kapsamında hazırlanan Kalite Güvencesi Politikası, Eğitim-Öğretim Politikası, Araştırma-Geliştirme Politikası, Toplumsal Katkı Politikası, Uluslararasılaşma Politikası ve Yönetişim Politikası Üniversitemiz Senatosu'nun 16.06.2022 tarih, 2022-146 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi çalışmaları hem ulusal hem de uluslararası alanda giderek önem kazanmaktadır. Üniversitemizin tüm seviyelerinde, kalite güvencesi geliştirme çalışmaları kapsamında, dış kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan program akreditasyon süreçleri desteklenmektedir.

Bu kılavuz, Hacettepe Üniversitesi’nin geliştirmiş olduğu Bütünleşik Kalite Yönetim Modeli ile kalite yolculuğunda kullandığı araçlar ve yöntem ile ilgili tüm paydaşlarına rehberlik etmesi için hazırlanmıştır.

Kalite Komisyonu; üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ve yönetim sisteminin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak ve kuruma özgü performans göstergelerini ya da anahtar performans göstergelerini tespit etmek üzere oluşturulan, çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Senatosu onayına sunan ve kamuoyu ile paylaşılmasından sorumlu olan komisyondur.