Nefes Alan Yerleşkeler
Kreş ve Anaokulu Olanakları

Sıhhiye yerleşkesinde Minik Hacettepeliler Kreşi ve Ayser ve İhsan Doğramacı Anaokulu, Beytepe yerleşkesinde ise Beytepe Anaokulu ile okul öncesi eğitim olanakları sunulmaktadır. Eğitim uygulamalarında Üniversitemizin ilgili birimlerinin akademik bilgi birikiminden ve araştırma bulgularından yararlanmaktadır

Minik Hacettepeliler Kreşi

Minik Hacettepeliler Kreşi 15. Nisan 2013 tarihinden bu yana güçlü kadrosu ve Gelişimsel Hedefli Eğitim Programı ile 6-36 aylık bebek ve çocuklara 7/24 hizmet vermektedir.
Gruplarımız

  • 6-12 ay
  • 13-18 ay
  • 19-24 ay
  • 25-36 ay

Bebek ve çocuklarımızın; hijyenik ortamlarda, temel özbakım ihtiyaçları karşılanarak; sağlıklı, mutlu ve güvenli büyümelerini destekleyecek sıcak aile ortamı sunulmaktadır.
Bebek ve çocuklarımızın; kreşe başladıkları ilk hafta ve devam eden süreçte periyodik olarak gelişimsel değerlendirmeleri yapılmaktadır. Eğitim Programlarımızın temelini oluşturan Gelişim Değerlendirmeler ile bireysel farklılıklar da ele alınarak; zengin uyaranlar içeren, bütüncül olarak gelişim alanlarını destekleyen ve görülebilecek yetersizlikleri önleyen, açık oyun köşelerinde gözlemleyerek-deneyerek-yaşayarak ve oynayarak öğrenme süreci gerçekleşmektedir.
Çocuklarımızın yaş ve gelişim özelliklerine göre planladığımız program sürecimizde; onların güvenli bağlanmalarını sağlamayı, benlik algılarının temel adımlarını atmayı, öz değer algılarını yükseltmeyi, farklılıklara açık olmalarını sağlamayı, sosyal bir grubun parçası olma bilincini ve hayata uyum becerilerini kazandırmayı, yaratıcılıklarını desteklemeyi hedeflemekteyiz.
“Minik Hacettepeliler Kreşi Aileleri Destekliyor”, “Velilerimiz Görev Başında” ve “Bireysel Veli ve Tanışma Toplantılarımız” programlarımızın katkısı ile velilerimiz ile sürekli iletişim halinde bulunmakta ve velilerimizin etkin katılımları da sağlamaktayız.


İletişim Bilgileri

Adres: Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Yerleşkesi Geyik Kafe Arkası
Tel: 0 312 305 31 70 / 71 / 72

Ayser ve İhsan Doğramacı Anaokulu

Anaokulumuz Gelişimsel Uygunluk Yaklaşımlı Eğitim Programı ile çocuklarımızın gelişimlerini desteklemektedir.
Highscope, Reggio Emilia, Waldorf, Montessori, Bank Street, Pestalozzi, PYP (Primary Years Program) yaklaşımlarından yola çıkarak Eklektik Okul Öncesi Programı uygulanması hedeflenmektedir.
Hedeflerimiz doğrultusunda; çocuklarımızın bütün duyularının aktif olduğu çocuk merkezli öğrenme ortamları oluşturularak etkin öğrenmeleri ve insiyatif kullanarak programlar planlamaları desteklemektedir.
Doğa ile içiçe olan eğitim ortamımızda; Doğa dostu, doğaya özen gösteren bireyler olmasını sağlanmaktadır.
Çocukların okulu bitirdikten sonra kendi yolunda kimseye ihtiyaç duymadan, öngörülerini kullanarak,  büyük bir özgüven ile ilerlemesini sağlamak ve kendilerini çevreleyen sosyal ve fiziksel dünyayı aktif olarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Çocukların bireysel gelişimleri göz önünde bulundurularak yaratıcılıklarını ve çok yönlü gelişimleri desteklenmekte ve bireysel farklılıkları, gelişim düzeyleri, ilgi alanları belirlenerek uluslararası zihniyete sahip bireyler yetiştirmeye yönelik ihtiyaçlarına yönelik eğitim programı oluşturulmaktadır.
Kalbi ile aklını birleştiren, kendine güvenen, bağımsız ve liderlik özelliklerini öne çıkaran, araştırmacı, meraklı, dikkatli, çevreci, problem çözen bireylerin topluma kazandırılması hedeflenmektedir.


İletişim Bilgileri

Adres : Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Yerleşkesi Geyik Kafe Arkası
Telefon : 0 312 305 33 34 - 0 312 305 33 35

Beytepe Anaokulu

1978 yılından itibaren Beytepe Yerleşkesinde hizmet veren Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu 156 çocuk kapasitesiyle, Beytepe ve Merkez kampüste çalışan üniversitemiz personelinin ve Hacettepe Üniversitesi dışından olan ailelerin taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı’na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren anaokulu, uygulamalarında anabilim dalı öğretim elemanlarının engin bilgi birikiminden ve araştırma verilerinden yararlanmaktadır. Ayrıca üniversitemizin diğer fakülte ve birimleri ile işbirliği içinde pek çok projeler yürütülmekte ve bu sayede çocuklarımızın zengin öğrenme deneyimlerinde bulunabilmeleri için fırsatlar sunulmaktadır.
Beytepe Anaokulunun öncelikli hedefi her çocuğun mutluluğu, iyiliği ve sağlıklı bir şekilde gelişmesidir. Çocukların yaş ve gelişim özelliklerinden hareketle ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda gelişmeleri eğitim programımızın temel ilkeleri arasındadır. Çocukların saygı duyulan ve değer verilen bir eğitim ortamında aktif bir şekilde öğrenme sürecine katılmaları sağlanmaktadır.
Bütüncül eğitim anlayışı temel alınarak hazırlanan eğitim programıyla çocuklar için sağlanan deneyim ve etkileşimlerde tüm gelişim alanlarının desteklenmesi savunulmaktadır. Çocuğun gelişimi için sadece bilişsel alan değil aynı zamanda fiziksel, sosyal, duygusal ve estetik gelişimin de önemli olduğu vurgulanmaktadır. Çocuklar oyun aracılığıyla keşif ve öğrenme etkinliklerinde bulunmaktan zevk alırlar. Bu nedenle oyun en sık kullanılan etkinlik çeşididir.
Çocukların ihtiyaçları karşılanırken içinde yaşadıkları aile, toplum ve kültürün dikkate alınması verilecek desteğin etkili olmasını sağlayacaktır. Çünkü çocuğun iyi/sağlıklı olması ailesinin özellikle de birincil bakımını sağlayan yetişkinlerin iyi/sağlıklı olması ile yakından ilişkilidir. Aileyi ve toplumu desteklemek çocuğa yardımcı olmaktır, aynı şekilde çocuğu desteklemek de aile ve topluma katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, velilerin eğitime aktif katılımı teşvik edilerek, onlardan gelen istekler doğrultusunda etkileşimli aile seminerleri düzenlenmektedir.
Bireylerin içinde yaşadıkları topluma ve doğal ekosistemlere karşı daha bilinçli ve sorumlu bir şekilde yaşamalarına rehberlik eden bir eğitim anlayışı ile çocukların gün içinde okul dışı ortamlardan yararlanması için fırsatlar yaratılmaktadır. Özellikle doğal dünya ile aracısız bağlantılar kurmaları için okul bahçesi ve yerleşke imkanlarından mümkün olduğunca yararlanmaya çalışılmaktadır. Böylece çocukların doğal çevreyi ve bu çevrede insanlar, bitkiler, hayvanlar ve toprak arasındaki karşılıklı bağımlılığı anlayarak ona saygı duymayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Beytepe Anaokulunun eğitim programı hazırlanırken okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların yaşamlarına zengin öğrenme deneyimleri katarak sağlıklı büyümelerini, tüm gelişim alanlarının desteklenerek çocuğun kendine ait gelişimsel en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve temel eğitime hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Program, çocukların gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra tüm gelişim alanlarında görülebilecek yetersizlikleri önlemeyi amaçladığından destekleyici ve önleyici boyutları olan çok yönlü bir program olma özelliği taşımaktadır.
Anaokulu eğitim programı okul koordinatörümüz tarafından sürekli olarak desteklenmekte ve güncel çalışmalar ile güçlendirilmektedir. Ana bilim dalının lisans ve lisansüstü öğrencileri danışmanları liderliğinde anaokulunda etkinlikler düzenleyerek teorik bilgilerini uygulama olanağı bulabilmektedirler. Bu anlamda anaokulumuz uygulama anaokulu olma özelliği de taşımaktadır.
Daha fazla bilgi için https://beytepeanaokulu.hacettepe.edu.tr/Anasayfa.php adresini ziyaret ediniz.