Dünya Üniversitesi
Değişim Programları

Hacettepe Üniversitesi, güçlü bir uluslararası değişim ve iş birliği programına sahiptir. Üniversitemizin Erasmus+ Programı kapsamında öğrenim ve personel hareketliliğini içeren çok sayıda ikili işbirliği anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca Mevlâna Değişim Programı kapsamında da çok sayıda üniversite ile işbirliği geliştirilmiştir.

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının yürütülmesi amacıyla 2014 yılında Yönetim Kurulu Kararı ile Koordinatörlük statüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yenilik ve iyi uygulamaların paylaşımı, değişimi için iş birliğinin ön planda olduğu yeni programda bireylerin hareketliliği, iş dünyası ile iş birliğinin geliştirilmesi, istihdama yönelik ortaklıklar kurulmasına öncelik verilmektedir. Erasmus+ Programı ile programların içeriği genişletilmiş ve AB üyesi ülkelerin dışında ortak ülkeler statüsünde farklı kıtalardan birçok ülke işbirliği kapsamına alınmıştır.

Hacettepe Üniversitesi, Erasmus+ Programı kapsamında sağlanan destekleri en etkili kullanan yükseköğretim kurumlarındandır. Ülkemize sunulan hareketlilik fırsatlarından üniversitemizin en iyi şekilde yararlanabilmesi için öğrenci ve personelimize her türlü destek sunulmaktadır.