Personel / Dış Kurumlar Araştırma Duyuruları
Dış Kurumlar Araştırma Duyuruları
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü - II. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı
Batman Üniversitesi Rektörlüğü - Askeri, Siyasi ve Ekonomik Yönleriyle Büyük Zaferin 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü - II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi (ART&DESIGN-2022)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü - Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü Sempozyumu
Kırşehir Belediyesi - Yarışma Duyurusu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü - III. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı - Hava Gösterileri
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü - Kongre Duyurusu
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü - Çevrimiçi Yabancı Dil Eğitim Kursları
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü - 6. Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Bakırçay TEKMER Girişimci Daveti
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü III. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu (İlk Çağrı)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası Sempozyuma Davet
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Anket Uygulaması (Elif İNCEKARA)
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma İzin İsteği (Dr. Öğr. Üyesi Gülşen DELİKANLI AKBAY)
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Kişilik, Değerler, Dünya Görüşleri ve Tutumlar Araştırması Anket Çalışması
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Anket Çalışması "Afetlerde İnsani Yardım Yönetişi Üzerine Bir Model Önerisi"
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Talebi (Halenur Yılmaz)
Yozgat Bozok Üniversitesi Anket Çalışması (Dr. Öğr. Üyesi Hanife Doğan)
Yıldız Teknik Üniversitesi Anket Uygulama İzni
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Sanat Etkinliği hakkında
Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırma Konferansı
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü - Anket Duyurusu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü - Anket Duyurusu
Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu - Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü - "Yükseköğretim Kurumlarında Uluslararasılaşma ve Küresel Zihniyet"
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi -I. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar (15-16 Kasım 2021)
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - VI. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu (26-27 Ekim 2021)
"Türkiye-Somali İlişkilerinin Son On Yılının Yeniden Değerlendirilmesi" Uluslararası Sempozyum Bilgilendirmesi
XV. Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Çevrimiçi Öğrenmede Kalite Güvencesi Çalıştayı (28 Temmuz 2021)
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Anket Çalışması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi "Akademide Üç Kuşak" Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu (25-27 Kasım 2021)
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Anket Çalışması
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden Eğitim Programı Duyurusu
Uşak Üniversitesi TTO 2. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden Duyuru
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sempozyum Duyurusu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden Sempozyum Duyurusu
Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden Sergi Duyurusu
İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından Proje Yönetimi Sertifika Programı Duyurusu
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü - Lise ve Ortaokul Bilim Kampı
TC Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı - Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü - Anket Çalışması
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü - Expo 2023 Etkinliğe Davet
Fenerbahçe Üniversitesi -"4. International Conference on Life and Engineering Sciences (ICOLES 2021) www.icoles.net"
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü -"512 TÜBİTAK BİGG DÜNYA Programı "
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü -"Uluslararası Orta Doğu' da Din ve Medeniyet Sempozyumu "
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -"VII. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu "
Sinop Üniversitesi-Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi "Geçmişten Günümüze Metodoloji Çalışmaları" (18-20 Kasım 2021)
Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi-İdari Personellerin Devlet Üniversitelerinde Korku Kültürüne İlişkin Görüşleri
Yozgat Bozok Üniversitesi-Eğitim ve Süreçler Bağlamında Meslek Yüksekokullarının Bugünü ve Geleceği Çalıştayı (8 Şubat 2021)
Süleyman Demirel Üniversitesi-"COVID 19 Dönemi ve Ulaşım"
Manisa Celal Bayar Üniversitesi-Koronavirüs Salgınının Hukuka Yansımaları Sempozyumu (04 Haziran 2021)
İstinye Üniversitesi-Farklı Meslek Alanlarında Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Mizah ve Empati Düzeyleri ile Çocukla İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-Covid-19 Uyutmadı! Kaliteli, Yeterli ve Düzenli Uyku Konusunda Akademisyenler Ne Düşünüyor?
Atatürk Üniversitesi Yayınevi Hakkında
Bartın Üniversitesi-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Süreç Yönetim Eğitimi (Farkındalık, Envanter Hazırlama ve VERBİS’e Bildirim)
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü-2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı (22-24 Ekim 2021)
Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi-Pandemi Sürecinde Sağlık ve Turizm Alanlarındaki Akademisyenlerin İş Tatmini ve Performanslarının Değerlendirilmesi
Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü-MBB 2021 Dünya Çevre Günü Programı
Lokman Hekim Üniversitesi-Spor Eczacılığı Eğitim Programı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Ulusal Limnoloji Sempozyumu (04-06 Ağustos 2021)
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi-11.Ulusal Öğrenci Kongresi (18-19 Ekim 2021)
Anadolu Üniversitesi Müzik Algısı Testi (AMAT) Hakkında
Anadolu Üniversitesi Kendine Yardım Temelli Çevrim içi Psikososyal Destek Platformu Hakkında
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uluslararası Din, Düşünce ve Ahlak Sempozyumu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taramalı Elektron Mikroskobu Teorik Eğitimi Hakkında
Ankara Üniversitesi-Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hakkında
Iğdır Üniversitesi-Uluslararası Aras Havzası Uleması ve Tarihi Şahsiyetleri Sempozyumu (21-22 Ekim 2021)
Erzurum Teknik Üniversitesi Sempozyumları-"7. International Conference on Business and Economics Studies" "7. International Conference on Humanities and Educational Research" (04-05 Eylül 2021)