Benzersiz Öğrenme Deneyimi

Öğretim Yönetimi

Eğitim Yapılanması

Hacettepe Üniversitesinde eğitim-öğretim süreçleri, eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı koordinasyonunda planlanır, uygulanır, kontrol edilir ve iyileştirici önlemler alınır.


Şekil 1. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Ekosistemi

3 ayrı düzeyde (ön lisans, lisans, lisansüstü) ve üç ana alanda (Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimleri Alanı), 500’ün üzerinde farklı programda, her dönem açılan 7500’den fazla dersle ve bu derslere kayıt olan 54000’den fazla öğrenci ile bu süreçler yönetilirken, üniversitemizin zengin kompozisyonu gözetilerek merkezi liderlik ile birlikte akademik birimlere de özerklik tanıyan butik bir süreç yönetimi tercih edilmiştir. Bu kapsamda;

  • iyi uygulamaların görünür kılınarak tüm eğitim ekosistemine yayılması,
  • iyileştirme ihtiyacı olan uygulamaların da fark edilerek önleyici eylemler alınması mekanizmaları geliştirilmektedir.


Şekil 2. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Süreçleri Yönetimi


Şekil 3. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Süreçleri Yönetiminde yer alan kişiler,kurul-komisyonlar ve destek birimleri