Yönetmelikler

Hacettepe Üniversitesi SEPSİS Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Elektronik Sınav Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Terim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Yenidoğan İşitme Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliklerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sağlık Hizmetleri Sınıflama ve Kodlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sporcu Sağlığı ve Performansı Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Toplum için Hareket ve Sağlıklı Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliklerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16/11/2014 tarihli ve 29177 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)

Dişhekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Hakkında

İş sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi (PEDI - STEM) Yönetmeliği

Kurum içi yatay geçişte, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)

Lisans Programları Yatay Geçiş Esasları

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25/04/2017 tarih ve 30048 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (23/11/2012 tarih ve 28476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02/12/2013 tarihli ve 28839 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 1 inci madde 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak eklenmiştir.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33.maddesinin 5.fıkrasında değişiklik yapılması

Hacettepe Üniversitesi Doku ve Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hacettepe Üniversitesi Mesleklerarası İşbirliği ve Simülasyon Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01 Haziran 2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (03 Mayıs 2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06/06/2016 tarih ve 29734 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)

Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (10/08/2015 tarihli 29441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09/03/2014 tarihli ve 28936 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)

Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesi yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Ön Lisans Lisans Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nde değişikilk yapılmasına dair Yönetmelik (17/02/2013 tarih ve 28562 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.)

Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16/11/2012 tarih ve 28469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)

Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 28. Maddesinin Değiştirilmesi

Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12/12/2016 tarih ve 29916 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)

Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11/12/2017 tarih ve 30267 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)

Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13/04/2016 tarih ve 29683 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik (26/02/2015 tarih ve 29279 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)

Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05/01/16 tarihli ve 29584 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)

Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09/09/14 tarihli ve 29114 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)

Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10/08/17 tarihli ve 30150 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Türk-Alman İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAİ) Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Tütün Kontrol, Eğitim, Vergilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17 Mayıs 2019 Tarihli Ve 30777 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.)

Üniversitemizden İlişiği Kesilen Öğrencilerle İlgili Yönetim Kurulu Kararı

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (13/01/19 tarih ve 30654 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20/03/18 tarih ve 30366 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (09/08/16 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (26/08/15 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (11/11/12 tarih ve 28464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Yabancı Dil Hazırlık Yaz Okulu Eğitim – Öğretim Yönetmeliği (30/06/16 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Yabancı Dil Hazırlık Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 7'nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesi

Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 17'nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi

Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11/12/17 tarih ve 30267 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası