Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurul Başvurusu Yapacakların Dikkatine

Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurul Yönergesi'nde yapılan düzenlemeler doğrultusunda yenilenerek 28.03.2016 tarih ve 2016-80 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senato onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Mevzuattaki bu değişiklikler doğrultusunda Etik Kurulumuza yapılan başvurular için kullanılan Başvuru Formu ve Taahhütname değiştirilmiştir. Yapılacak başvurularda yeni Başvuru formu ve Taahhütnamelerin kullanılması gerekmektedir.

Yeni Başvuru Formu ve Taahhütname'ye http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/hdek/basvuru.php adresinden, Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurul Yönergesi' ne http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/hdek/mevzuat.php adresinden ulaşılabilir.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası