Genel Tanıtım
Kuruluş Tarihi:8 Temmuz 1967 (892 Sayılı Kanun)
Rektörü: Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN
İletişim Bilgileri:Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Ofisi (06800) Beytepe-ANKARA
Telefon:
Alan Kodu: (+90) (312)
Beytepe Santral Telefonu: 305 50 50
Sıhhiye Santral Telefonu: 305 50 00
Diğer birimler için
E-Posta adresi: tanitim@hacettepe.edu.tr
Web adresi: http://www.tanitim.hacettepe.edu.tr
Öğrenim Dili:Türkçe / İngilizce / Fransızca / Almanca
Üniversite Türü:Devlet Üniversitesi
Yerleşimi:Üniversitemizin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları Sıhhiye, Beytepe, Beşevler, Polatlı ve Sincan olmak üzere 5 yerleşkede bulunmaktadır. Ana yerleşkelerden Ankara şehir merkezinde olan Sıhhiye Yerleşkesi 210.238 m2 lik, Beytepe Yerleşkesi ise 5.877.628 m2 lik alan üzerinde kurulmuştur.
Üniversite Birimlerinin Dağılımı: 14 Fakülte, 14 Enstitü, 2 Yüksekokul,1 Konservatuar, 6 Meslek Yüksekokulu, 103 Araştırma ve Uygulama Merkezi.
Toplam Öğrenci Sayısı:36112
Toplam Akademik Personel Sayısı:3495
Öğrenci Kayıtlarının Başlangıç ve Bitiş tarihleri:Güz, Bahar ve Yaz Dönemlerine ait program kayıtlarının başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren akademik takvim her öğretim yılı için Üniversite Senatosu kararı ile belirlenmektedir. Bu bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan öğrenilebilir.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
Facebook
Twitter
Youtube
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası